همایش بزرگ راند دوم
83%
تخفیف

همایش راند دوم

همایش راند دوم فیلم همایش بزرگ راند دوم بخش اول ویدئو منابع انسانی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

99,000 تومان

کارگاه بیزینس رودمپ

فایل های تکمیلی دوره بیزینس رودمپ فایل ها به مرور در طول دوره اضافه خواهند شد. جلسه پشتیبانی بوم ویدئو…

79,600,000 تومان