چرا نیازه این فرم درخواست مشاوررو پر کنید؟

این مشاوره پیش نیاز شرکت در کارگاه 2 روزه بیزینس پروگرام کد 2 می‌باشد.

شما بعد از رزرو مشاوره بصورت تلفنی با امیر ارسلان قهاری صحبت خواهید کرد.

در صورتی که مهر تایید شرکت در کارگاه را از آقای قهاری بگیرید و قصد شرکت در کارگاه 2 روزه بیزینس پروگرام را داشته باشید این مبلغ از هزینه ثبت نام شما کسر خواهد شد؛

اگر به هر دلیلی از شرکت در کارگاه منصرف شدید و یا برای شرکت در کارگاه تایید نشدید این وجه به شما عودت داده می‌شود.

پس جای هیچ تردیدی نیست!