ظرفیت تکمیل شد!

Customer attraction2

جذب حداکثری - فروش حداکثری

جذب حداکثری مخاطب در زمان تبلیغات

جذب مخاطب هدفمند و ارزشمند

فروش حداکثری به مخاطبین جدید و قبلی

آشنایی با رسانه‌های تبلیغاتی فوق العاده ارزان و پربازده برای جذب بیشتر

تحلیل و تدوین استراتژی کسب و کار (Business Modal Canvas)

استراتژی کسب درآمد ماهانه 100 میلیون تومان در ماه

طراحی مدل‌های درآمدی جدید در بحران و تورم

استراتژی‌های درآمدزایی در بحران و تورم

طراحی ساختار یک کسب و کار استاندارد و حرفه‌ای

جذب و استخدام نیروی انسانی کارآمد

جذب پرسنل سوپر استار با متدهای شخصیت شناسی

راهکارهای نگهداشت و وفادار سازی پرسنل

روش‌های ایجاد انگیزه در پرسنل

تنظیم و تعیین حقوق و دستمزد

قیمت اصلی کارگاه 26.900.000 تومان
بعد از تخفیف 12.900.000 تومان
مبلغ رزرو کارگاه 500.000 تومان

توجه!

شما پیش از شرکت در کارگاه 3 روزه بیزینس پروگرام کد 3 نیازمند دریافت مشاوره با جناب امیر ارسلان قهاری بصورت مستقیم می‌باشید.

بعد از مصاحبه 3 حالت زیر پیش رو شما خواهد بود:

انصراف شما از حضور در کارگاه و عودت وجه.

عدم تایید و یا عدم پذیرش شما در کارگاه و عودت وجه رزرو به شما.

تایید و پذیرفته شدن شما در کارگاه و کسر وجه رزرو از مبلغ کارگاه.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

زمان برگزاری کارگاه

28 – 29 و 30 تیر ماه 1402

از ساعت 9 الی 17