ظرفیت تکمیل شد!

تحلیل و تدوین استراتژی کسب و کار (Business Modal Canvas)

تحلیل معنی و مفهوم مدل کسب و کار

نحوه وفاداری مشتری

استراتژی کسب و کار در بحران

طراحی مدل‌های درآمدی در بحران

جذب و استخدام نیروی انسانی کارآمد

جذب پرسنل سوپر استار با متدهای شخصیت شناسی

راهکارهای نگهداشت و وفادار سازی پرسنل

روش‌های ایجاد انگیزه در پرسنل

تنظیم و تعیین حقوق و دستمزد

تبلیغات و فروش

هنر استفاده از تبلیغات و تبدیل آن‌ها به فروش

آشنایی با کانال‌های تبلیغاتی

روش‌های تبلیغ

زمان برگزاری کارگاه

4 و 5 خرداد ماه 1402

از ساعت 9 الی 18