آموزش فروش از طریق بوم کسب و کار

گزیده‌ای از دوره جامع مدیران مانی

جهت دریافت رایگان دوره آموزش فرم زیر را تکمیل کنید.

نام و نام خانوادگی
فقط به مدت محدود

دسترسی به دوره فقط به مدت 24 ساعت